44-270 Rybnik, ul. Górnośląska 94b
tel.: +48 32 42 11 777, +48 603 196 007
fax: +48 32 42 11 778
e-mail: biuro@eko-press.com.pl
Oferta
Prasy filtracyjne są urządzeniami służącymi do rozdzielenia ciał stałych od cieczy. Oferujemy Państwu swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych przy koncentracji osadów oraz w procesach oczyszczania różnego typu ścieków.

EKO-PRESS produkuje komorowe i membranowe prasy filtracyjne
stosowane do mechanicznego odwadniania osadów różnego pochodzenia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii filtracyjnych jest to najskuteczniejsza i eksploatacyjnie najtańsza metoda zagęszczania, jaka jest dostępna dziś na światowym rynku (wysoka zdolność koncentracji osadów, wysoka efektywność filtracji).

Wykonujemy modernizacje pras starszego typu: wymianę pakietów filtracyjnych, remont konstrukcji, układów hydraulicznych i sterowniczych.

Przeprowadzamy próby filtracji za pomocą mobilnej prasy testowej (ustalenie wydajności, dobór parametrów prowadzenia procesu, rodzaju tkaniny itp.), Próby te jednoznacznie obrazują możliwe do osiągnięcia efekty filtracji i często zachęcają przyszłych Użytkowników do inwestowania w tym kierunku.

EKO-PRESS oferuje zaawansowane systemy sterowania jedną prasą jak i zespołem kilku pras, zapewniające prostotę obsługi, niezawodność działania i pełną synchronizację pracy urządzeń. W ofercie mamy również układy automatycznego wysokociśnieniowego mycia tkanin filtracyjnych (ciśnienie wody 130 bar).Działanie prasy filtracyjnej:


Cykl pracy prasy filtracyjnej rozpoczyna napełnianie prasy - pompa wtłacza filtrowaną zawiesinę do komór prasy, ciecz przepływa przez tkaninę filtracyjną, na której zatrzymują się elementy fazy stałej i gromadzą tworząc coraz grubszą warstwę nazywana popularnie plackiem filtracyjnym. Rosną opory przepływu cieczy i ciśnienie w komorach a maleje ilość odcieku aż do zupełnego zaniku. Wtedy proces filtracji można przerwać i rozpocząć rozładunek prasy przez mechaniczne lub ręczne rozsuwanie kolejnych płyt filtracyjnych.Sprasowany osad w postaci wykształconych placków wypada do kontenera lub na przenośnik i transportowany jest w miejsce przeznaczenia co kończy cykl pracy prasy. Jego czas trwania i skuteczność procesu zależy od własności fizykochemicznych filtrowanego medium m.in. od indywidualnej zdolności oddawania cieczy.

W przypadku membranowych pras filtracyjnych po etapie napełniania prasy a przed rozładunkiem następuje mechaniczne odciskanie placka filtracyjnego (do 16 bar) za pomocą membran zainstalowanych na płytach. Umożliwia to dodatkową redukcje zawartości cieczy w placku średnio od kilku do kilkunastu procent. Czasami konieczne jest usunięcie z placka niepożądanych substancji, najczęściej Cl-. Odbywa się to poprzez wielokierunkową, szczelinową penetrację wodą sprasowanego osadu w komorach prasy przed jej rozładunkiem.

Animacja działania prasy filtracyjnej

 
Projekt i wykonanie:
EKO-PRESS Sp.j. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011