44-270 Rybnik, ul. Górnośląska 94b
tel.: +48 32 42 11 777, +48 603 196 007
fax: +48 32 42 11 778
e-mail: biuro@eko-press.com.pl
Zastosowanie
Komorowe prasy filtracyjne służą do odwadniania osadów technologicznych oraz ścieków na zasadzie odfiltrowania stałych części osadu od cieczy.

Przykłady zastosowań:


 • OCHRONA ŚRODOWISKA:
  • ścieki komunalne: osad wstępny, wtórny, mieszany, stabilizowany tlenowo (ożywiony), stabilizowany beztlenowo (przefermentowany)
  • ścieki przemysłowe
  • ścieki wytwarzane w galwanizerniach, garbarniach, szlifierniach, malarniach
  • osady z uzdatniania wód gruntowych, powierzchniowych i rzecznych
 • PRZEMYSŁ CHEMICZNY I FARMACEUTYCZNY
  • produkcja nawozów sztucznych
  • produkcja barwników
  • kwasy, rozpuszczalniki
  • produkty fermentacji

 • GÓRNICTWO, HUTNICTWO, METALURGIA I PROCESY NIEORGANICZNE
  • koncentracja minerałów (glina, bentonit, kaolin, porcelana, cement, itp.)
  • odwadnianie mułów i odpadów
  • produkcja mas ceramicznych
  • odwadnianie rud
  • produkcja koncentratów metali • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  • produkcja soków i cukrów
  • klarowanie napojów tj. piwa, wina, itp.
  • przetwórstwo owocowe i rybne
  • oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

 • CIEPŁOWNICTWO
  • odsiarczania i oczyszczanie spalin
  • inne procesy technologiczne, wymagające odwadniania
 • PETROCHEMIA
  • produkcja parafiny
 • INNE
  • przemysł motoryzacyjny, włókienniczy, papierniczy, szklarski, elektrotechniczny


Nasze doświadczenia w budowie pras filtracyjnych pozwala uzyskiwać na tych urządzeniach najwyższy stopień odwodnienia osadów. Zastosowanie pras komorowych nabiera szczególnego znaczenia przy odwadnianiu tak zwanych osadów niebezpiecznych, za utylizację których wytwórcy ponoszą wysokie koszty. Kilkukrotne zmniejszenie ich objętości poprzez odwodnienie, w znacznym stopniu zmniejsza koszty. 
Projekt i wykonanie:
EKO-PRESS Sp.j. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011